top of page
Hogere mensen die schaak spelen
Logo long blue.png

 “Oudenaardse Grijze Geuzen”

is een lidvereniging van vzw Vrijzinnig Huis Oudenaarde, en heeft als doelstelling het sociaal contact tussen personen van de derde leeftijd, in de optiek van een vrijzinnige levensvisie, te bevorderen en te ondersteunen.

 

LIDMAATSCHAP

De vereniging telt werkende en steunende leden. De werkende leden dienen minstens vijftig jaar oud te zijn.

De jaarlijkse bijdrage der werkende leden werd door de Raad van Bestuur vastgesteld op € 5.

 

De leden van de VZW Vrijzinnig Huis zijn vrijgesteld van deze bijdrage. Steunende leden betalen min. € 7.50.

Contact:  Adie Bral  via info@vcliedts.be

bottom of page